Vadászat Dunavecsén
2016
11.30

Kedves Solymásztársak,

A következő, dunavecsei vadászat tudnivalói:

Időpont:
 2016.12. 09.-10.
Jelentkezés: Molnár Mátyás fősolymásznál 70 /321-4216
Szállás: 3500 Ft a vadászházban, korlátozott számban
Vacsora: 1500 Ft

Találkozó 9.30.-kor a
 vadászháznál, vadászni fácánra lehet.
Sajnos az áporkai üregizés elmarad, a vadásztársaság értesítése szerint valami probléma van az állománnyal.
 
Solymászüdvözlettel,

Vezetőség

A Solymászat világnapja
2016
11.16
Ma, 2016 november 16.-án ünnepeljük negyedszer a Solymászat Világnapját,
az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség reprezentatív listáján szereplő solymászatot.
Az idei szlogen:
A vándorsólyom megmentésének ünnepe
Azt ünnepeljük, hogy a vándorsólyom helyzete globálisan stabilizálódott, nem utolsósorban a solymászoknak köszönhetően.

"A solymászat és a vándorsólyom szinte egyet jelent, különösen a nyugati világban.
Ennek a fajnak a fenntartható hasznosítása minimum 2000 éve, de valószínűleg sokkal hosszabb ideje történik. Ez a kapcsolat az ember és madár között abból állt, hogy a vadonból befogott madarat „használat” után szabadon engedték, a fogságban szaporítás gyakorlatilag nem létezett az 1950-es évekig. Ez a „használat” váratlanul ért véget a vándorsólyom populáció elsősorban az északi féltekén történő összeomlása miatt. Mi történhetett? Az összeomlást elsőként a solymászok ismerték fel, akik látták a fészkelések kudarcait és riasztották a természetvédelmi hatóságokat. A természetvédelem reagálása az volt, hogy az illegális madárkereskedelem okozza a csökkenő állományt. A tudományos kutatások azt mutatták, hogy a szerves klór peszticidek, elsősorban a DDT a bűnös, nem a kereskedelem. A természetvédelem nyomására eltávolították ezeket a termékeket a mindennapi használatból, megnyitva az utat a vándorsólyom és sok más, a mérgezett környezetben élő faj regenerálódásához.
 A vándorsólyom a CITES I. kategóriájába került. Felismerték, hogy a regenerálódáshoz az alapvető feltétel a mérgező vegyszerektől mentes, tiszta környezet.
 Globális erőfeszítések történtek, hogy megmentsék a legendás vándorsólymot, amelyet környezeti indikátor fajnak lehet tekinteni. 1965-ben a Madison Konferencián döntötték el, hogy a faj visszatelepítését a fogságban szaporítással segítik. Észak-Amerikában a solymászok megalapították a Peregrine Fund szervezetet, amely úttörő volt a fogságban tenyésztésben. Hasonló törekvések indultak meg Németországban a DFO (német solymászrend) kezdeményezésére. A hatékony tenyésztési technika több ezer fogságban született vándorsólymot eredményezett. A világ minden táján a solymászok és természetvédők munkája járult hozzá ahhoz, hogy a faj tenyésztése, természetbe való repatriálása, mesterséges fészkelő helyek telepítése létrejöhessen.
Közép-Európában a fán fészkelő vándorsólymok teljesen eltűntek, ezért fontos a természetbe visszahelyezett madarak „imprintálása”a fán elhelyezett költőládákhoz. Beavatkozás nélkül ez a folyamat évszázadokig tartana.
Jelenleg valószínűleg több vándorsólyom van a világon, mint valaha.
A városokban növekvő galambpopulációk és a modern mezőgazdasági módszerek kedveznek a fajnak. A hagyományos szikla költőhelyek foglaltak, de vannak újszerű fészkelési lehetőségek, mint a magas épületek és kőbányák.
A vándorsólymot sikeresen visszatelepítették a természetbe, és ez valódi ok a solymászoknak és természetvédőknek az ünneplésre!
A Solymászat Világnapján hirdessék ezt a sikert, hogy mindenki felismerje, hogy,
ez a solymászoknak és természetvédőknek az egész világon tett erőfeszítéseinek köszönhető!"
 
Dr Javier Ceballos; WFD’s Coordinator ceballos@iaf.org
Dr Adrian Lombard; IAF’s President lombard@iaf.org

2016-2017-es idény vadászati terve
2016
10.14

Az idei szezonra tervezett vadászataink:

Október       21-22-23   Dévaványa
November  10-11-12    Nemzetközi
November  18-19          Békés
December  9-10             Dunavecse
December  27-28-29     Mezőberény
Január       6-7-8            Abádszalók           
Január        20-21-22     Ravazd
Január        27-28-29     Bölcske

A vadásztársaságok területi vitái miatt változások lehetségesek.

Solymászati ügyintézést érintő jogszabályi változások 2016.01.01. napjától
2016
01.05


 
A Magyar Közlöny 2015. december 28. napján megjelent 205. számában kihirdetésre került a Kormány 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 84. § - 86. § alapján 2016. 01. 01. napjától módosul a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 
Lényegi változás, hogy módosul a tartási, hasznosítási, bemutatási engedélykérelmek kötelező adattartalma. A megadni szükséges adatok a rendelet 6. számú mellékletében kerülnek megjelölésre. Fontos, hogy a kérelemnek a jövőbe mindenképpen a részét képezi egy nyilatkozat („Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt.) 78/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn”), melynek aláírása lényegében a speciális hatósági (erkölcsi) bizonyítványban foglaltaknak való megfelelést jelenti.
 
2016. 01. 01. napjától illetékköteles eljárások esetében az illeték átutalással is rendezhető. Ebben az esetben az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme, folyamatban lévő ügy esetén az ügyiratszám feltüntetése kötelező.
 
(Fentiek alapján elektronikus úton engedélykérelem kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben tartalmazza a nyilatkozat és a kérelem eredeti (scannelt) aláírását, valamint illetékes eljárás esetén az illeték lerovása átutalással történik.)
 
Továbbá, ismételten fel szeretném hívni a figyelmet az alábbiakra:
-  az igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték az eljárás lefolytatásának díja, független a döntés végeredményétől (engedélyzés/elutasítás), illetve a kérelmben szereplő egyedek/fajok számától. Tehát pl. egy új madár tartási engedélykérelme esetén a már tartási engedéllyel rendelkező madarak is bele kerülhetnek az új engedélybe.
-  a természetvédelmi engedély előzetes, elvi engedély, ezért madár átadásával járó engedélyezés esetén minden esetben előírásra kerül a visszajelzési kötelezettség, mindkét fél számára.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen, telefonszámon vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások díjváltozásai
2015
12.01

Kedves Solymászok!
 
A 2015. december 2. napjától hatályos a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítása, mely alapján az alábbi változásokra szeretném felhívni a figyelmet:
 
  2015. december 2. napjáig 2015. december 2. napjától
számlaszám 10023002-00333489-00000000 10023002-00335728-00000000
tartásiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5000 Ft illeték
tenyésztésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5500 Ft igazgatási szolgáltatási díj
elidegenítésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed) 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed)
bemutatásiengedély-kérelem 5000 Ft illeték 5000 Ft illeték
behozataliengedély-kérelem 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
kiviteliengedély-kérelelm 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
befogásiengedély-kérelem 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
 
A változásokat a Magyar Közlöny 2015. november 24. napján megjelent 181. számában kihirdetésre került, a földművelésügyi miniszter 75/2015. (XI. 24.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról léptette életbe.
 
Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással kel rendezni, az illetéket a kérelemre felragasztott postai illetékbélyeggel kell leróni (A illeték átutalására várhatóan 2016. január 1. napjától lesz lehetőség).
Fentiek alapján jelenleg az illetékköteles kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi elérhetőségeken vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.