Szezonzáró vadászat
2017
01.12

Kedves Solymásztársak,

A következő tervezett vadászat Ravazdon elmarad.

Az idényzáró bölcskei vadászat tudnivalói:


Időpont:
 2017.01. 28.-29.
Jelentkezés: Molnár Mátyás fősolymásznál: 70 / 321-4216
Szállás: 4500 Ft reggelivel, boros vacsorával

Találkozó 9.30.-kor a
 vadászháznál. A vadászház  Paks felől a 6-os úton a 96. km kő után jobbra 500 m.
Dunaföldvár felől a 95. km kő után balra 500 m.
 
Solymászüdvözlettel,

Vezetőség

Munkakör változás
2017
01.01

Kedves Solymászok!
 
Köszönöm a közös munkával együtt töltött több mint két évet, köszönöm azt a sok tudást, segítséget amit az ügyintézések, helyszíni ellenőrzések, vizsgák alkalmával tanulhattam a solymászatról, madarakról.
 
Január 2-án a már a PMKH szervezeti egységeként működő országos illetékességű, másodfokú hatáskörrel is rendelkező PMKH KTF hatósági osztályán dolgozom.
 
A solymászati ügyintézést továbbiakban Molnár Eszter végzi
(molnar.eszter@pest.gov.hu; 1-478-4504). Igyekeztem felkészíteni a feladatra, a pontos kérelmek megküldésével, az előírt visszajelzési kötelezettségek teljesítésével segítsé(te)k a munkáját.
 
Elérhetőségeim változatlanok maradnak, s bár ügyintézésben nem fogok tudni segíteni, ha esetleg mégis felmerül valami kérdés, továbbra is elérhető leszek.
 
Boldog új évet, további sikereket kívánok mindenkinek a solymászat (és az ügyintézés) terén.
 
Botlik Dávid
természetvédelmi szakügyintéző
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlik.david@pest.gov.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Jogszabály módosítása
2016
12.30

A Kormány a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő jogszabály módosítás következtében 2017. január 1. napjától megváltozik a solymászati ügyintézésért felelős szervezeti egység elnevezése, az alábbiak szerint:
 
Pest Megyei Kormányhivatal,
Érdi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 
Az elérhetőségek változatlanok: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. ; zoldhatosag@pest.gov.hu; 1-478-4400
 
A solymászati ügyintézést 2017. január 2. napjától Molnár Eszter végzi (molnar.eszter@pest.gov.hu; 1-478-4504)
 
üdvözlettel:
 
Botlik Dávid
természetvédelmi szakügyintéző
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlik.david@pest.gov.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

2016-2017-es idény vadászati terve
2016
10.14

Az idei szezonra tervezett vadászataink:

Október       21-22-23   Dévaványa
November  10-11-12    Nemzetközi
November  18-19          Békés
December  9-10             Dunavecse
December  27-28-29     Mezőberény
Január       6-7-8            Abádszalók           
Január        20-21-22     Ravazd
Január        27-28-29     Bölcske

A vadásztársaságok területi vitái miatt változások lehetségesek.

Solymászati ügyintézést érintő jogszabályi változások 2016.01.01. napjától
2016
01.05


 
A Magyar Közlöny 2015. december 28. napján megjelent 205. számában kihirdetésre került a Kormány 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 84. § - 86. § alapján 2016. 01. 01. napjától módosul a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 
Lényegi változás, hogy módosul a tartási, hasznosítási, bemutatási engedélykérelmek kötelező adattartalma. A megadni szükséges adatok a rendelet 6. számú mellékletében kerülnek megjelölésre. Fontos, hogy a kérelemnek a jövőbe mindenképpen a részét képezi egy nyilatkozat („Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt.) 78/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn”), melynek aláírása lényegében a speciális hatósági (erkölcsi) bizonyítványban foglaltaknak való megfelelést jelenti.
 
2016. 01. 01. napjától illetékköteles eljárások esetében az illeték átutalással is rendezhető. Ebben az esetben az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme, folyamatban lévő ügy esetén az ügyiratszám feltüntetése kötelező.
 
(Fentiek alapján elektronikus úton engedélykérelem kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben tartalmazza a nyilatkozat és a kérelem eredeti (scannelt) aláírását, valamint illetékes eljárás esetén az illeték lerovása átutalással történik.)
 
Továbbá, ismételten fel szeretném hívni a figyelmet az alábbiakra:
-  az igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték az eljárás lefolytatásának díja, független a döntés végeredményétől (engedélyzés/elutasítás), illetve a kérelmben szereplő egyedek/fajok számától. Tehát pl. egy új madár tartási engedélykérelme esetén a már tartási engedéllyel rendelkező madarak is bele kerülhetnek az új engedélybe.
-  a természetvédelmi engedély előzetes, elvi engedély, ezért madár átadásával járó engedélyezés esetén minden esetben előírásra kerül a visszajelzési kötelezettség, mindkét fél számára.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen, telefonszámon vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.