Közgyűlés
2017
02.21

 K ö z g y ű l é s i  M e g h  í v ó
 
A Magyar Solymász Egyesületnek (továbbiakban: MSE, Főv. Törvényszék 01-02-0007309 nyilvántartási szám )  a Fővárosi Törvényék nyilvántartásában lévő elnöke, Prágay István Csaba az Egyesület  Közgyűlését  2017. március 05.- re, 9.30- órára hívja össze, melyre szeretettel meghívja és elvárja az egyesület teljes tagságát.
Helyszín:Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola, 1149 irányítószám, Budapest, XIV .Ker. ,  Egressy út.36  szám. Tel. 251-1000 (Madarat és kutyát az épületbe nem lehet bevinni!)
Megközelíthető:  Tömegközlekedéssel az 1-es villamos Egressy úti megállótól kb. 300m séta.
 GPS: 47¤ 30’30.2” N     19¤ 6’31.2” E       Az udvaron korlátozott számban parkolási lehetőség van.
Napirendi pontok:
1.      Határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. elfogadása
2.      Napirendi pontok és a székhelyen kívül tartandó közgyűlés elfogadása
3.      Elnöki megnyitó és beszámoló
4.      Gazdasági beszámoló
5.      Ellenőrző Bizottság jelentése
6.      Gazdasági beszámolóról történő szavazás
7.      Fősolymász jelentése
8.      Fegyelmi Bizottság jelentése
9.      Tag-tagjelölt felvétel
10.  Egyéb ügyek
Az MSE Alapszabály 7.7 pontja értelmében a „Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak fele + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt ugyanazon a napon, azaz a fent megjelölt napon fél órával  későbbre összehívott időpontban a Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. „
Tehát a Közgyűlés határozatképtelensége esetén 30 perccel későbbre a fent megjelölt napra és helyszínre a fent kitűzött napirendi pontokban szereplő kérdésekben újra összehívom és elvárom az egyesület teljes tagságát. Ebben az esetben a Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.   
 
Budapest, 2017. 02. 18.
 
 
 
Tisztelettel és solymászüdvözlettel, mindenkit elvárva:
     Prágay István Csaba 

Solymász elméleti vizsga
2017
02.16

Az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Területi Szervezete solymász elméleti vizsgát szervez 2017.03.30.-án 09.00h kezdettel. A vizsgára jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

1051 Budapest, Nádor utca 34.
Tel.: 06-1-311-9608

Életműdíj
2017
02.06

 

Fél évszázad a Magyar Kutyászatban
 

Maróti Béla több évtizedes önzetlen tevékenységével jelentősen hozzájárult a hazai vadászkutya sport nemzetközi népszerűsítéséhez és elismertségéhez. Egyesületi vezetőként aktív részese a hazai kinológiai életnek, ezért É L E T M Ű D Í J B A N  részesítem.
         
Korózs Gábor a MEOESZ elnöke

 

 Szívből gratulálunk solymásztársunknak az Életműdíjhoz !


Maróti Béla solymásztársunk így vall eddigi kutyás életéről :
Kis srácként léptem be a MEOE Veszprémi szervezetébe, pontosan 50 éve. Első kutyám egy airedale terrier volt, mellyel Pesten örző-védő munkakutya versenyt nyertem, majd egy évre rá vizslaversenyen indultunk amit szintén sikerült megnyerni, bár II.-nak hirdettek ki bennünket mert kellett a dobogó teteje a Faáru gyár akkori nagy forradalmár igazgatójának. Iskoláim végeztével a hivatásos vadász pályát választottam, mindenféle beosztásban és mindenféle kutyákkal körülvéve. Először a csodás emlékű Daisy volt a munkatárs, hisz az airedale a leges leg univerzálisabb kutya a világon. Később aztán jöttek a specialisták, apróvadra vizslák, nagyvad utánkeresésre  vérebek, kotorékozni foxik, disznós kutyáim nem voltak, azokat adott esetben a hajtók hoztak.. Dolgoztam 8 fajta vizslával, 3 fajta vérebbel, a kopó kimaradt az életemből mert egyszerűen nem találtam stabil helyét a mai magyar vadászati szisztémában. Becsülöm azokat akik valamilyen munkát végeztetve éltben tartják a fajtát..
12 éves koromtól solymásztam a Veszprémi Vadaspark égisze alatt, ölyv, vércse héja, kerecsen, vadász, vándor sorrendben jött el az el nem múló szerelem. Mindig volt megfelelő kutya a madarak alá és most, így fél évszázad távlatában már szinte csak a sólymomnak dolgozik nálam a kutya. Néhanapján beugrik egy sebzés, hogy ne váljon teljesen munkanélkülivé a véreb, évente 2-3 puskás vadászat fácánra, hogy a vizslák ne felejtsék el a szakmunkájukat de a madárnak szinte mindennap repülnie kell ahol természetesen helye van a kutyának.                                                                       
Nem mellesleg bő 30 éve elnöke vagyok az Ebtenyésztők Veszprém Megyei Egyesületének. Bírálom a vizslák és vérebek munkáját vizsgákon és versenyeken, itthon és külhonban is, pontosan 40 éve. Segítem a fiatalokat a kutyák tanításában és gyötröm a bíró kollégákat ahol csak érem, mert az ars poetikám, ha valaki pénzt, időt, fáradtságot nem sajnálva felkészít vizsgára, vagy versenyre egy kutyát, az a minimum, hogy egy szakmailag megalapozott, korrekt bírálatot kapjon.
Tagdíjak befizetése
2017
01.27

Kedves Solymásztársak,

a legutóbbi Közgyűlésen megszavazott egyesületi tagdíj 30 000 Ft/ év, a pártolói tagdíj 10 000 Ft/ év.
Kérünk mindenkit, hogy 2017. 03. 03.-ig fizesse be az évi esedékes díjat.

Számlaszám:

Budapest bank
10103874-54619943-00000009


Üdvözlettel,
Vezetőség

Jogszabály módosítása
2016
12.30

A Kormány a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő jogszabály módosítás következtében 2017. január 1. napjától megváltozik a solymászati ügyintézésért felelős szervezeti egység elnevezése, az alábbiak szerint:
 
Pest Megyei Kormányhivatal,
Érdi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 
Az elérhetőségek változatlanok: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. ; zoldhatosag@pest.gov.hu; 1-478-4400
 
A solymászati ügyintézést 2017. január 2. napjától Molnár Eszter végzi (molnar.eszter@pest.gov.hu; 1-478-4504)
 
üdvözlettel:
 
Botlik Dávid
természetvédelmi szakügyintéző
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlik.david@pest.gov.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.