Az egyesületről

A Magyar Solymász Egyesület a solymászat hazai gyakorlására alakult.

Az egyesület céljait és tevékenységét a tagjai által készített alapszabály rögzíti. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely évente két alkalommal ülésezik és határozataival irányítja az egyesületet. A határozatok végrehajtásáért és az egyesület működéséért az elnökség a felelős.

fotó: Domingo Garcia Llanos

A solymászok számára az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Solymász Találkozó a legkiemelkedőbb szakmai esemény. Ez a rendezvény a magyar solymászok seregszemléje, valamint lehetőség a külföldi solymászok számára, hogy megismerjék a magyar solymászatot és solymászati lehetőségeket. A nemzetközi solymásztársadalom elismeri és nagyra értékeli a Magyar Solymász Egyesület Nemzetközi Solymász Találkozóit.

A solymászat gyakorlására az egyesület évente 8-10 alkalommal szervez egyesületi solymászatokat az ország különböző pontjain, ezen kívül néhány alkalommal közös, nem vadászati célú, elsősorban a solymászok kapcsolattartását, véleménycseréjét szolgáló rendezvényeket szervez.

Az egyesület vezetése rendszeresen körlevélben tájékoztatja a tagságot az aktuális eseményekről, elért eredményekről és tennivalókról. Az egyesület szakmai folyóirata a "Magyar Solymász" amelyet a tagok cikkeiből, valamint a szerkesztő bizottság által felkutatott külföldi vagy hazai solymászati témájú munkákból állítanak össze.

A Magyar Solymász Egyesület gondot fordít a szakmai munka színvonalának emelésére, ezért a solymászatot népszerűsítő kiadványokat és egyéb szakanyagokat jelentet meg.

Az egyesület egyik legfontosabb feladata a solymászat és a szervezett solymászok érdekvédelme vadászati és természetvédelmi kérdésekben. A Magyar Solymász Egyesület segít tagjainak a természetes élőhelyekről történő vadászmadár beszerzésben (héja és karvaly esetében), koordinálja a hazai solymászati célú ragadozó madár tenyésztést.

A Magyar Solymász Egyesület tagja a világ legnagyobb nemzetközi solymász szervezetének az International Association for Falconry and Conservation of Birds Of Prey, (IAF) és a C.I.C. Ragadozó madár munkacsoportjának. Az egyesület tagjai aktívan részt vesznek a hazai ragadozó madár védelemben. Támogatjuk és ösztönözzük a magyarság kultúr történtének részét képező solymászat történeti kutatásokat, segítjük a solymász kézművesség és solymászati témájú művészeti alkotások bemutatását. A magyar solymászat 2010-ben felkerült a Szellemi Kulturális Örökségek nemzeti listájára.

Támogatást adunk az érdeklődőknek és kezdő solymászoknak a solymászat megismerésében, ismeretterjesztő és tananyagot biztosítunk részükre.

fotó: Domingo Garcia Llanos

Az egyesület jelenlegi tagfelvételi rendszere biztosítja, hogy szakmailag felkészült és felelős természetvédelmi elkötelezettséggel rendelkező solymászok válhassanak a Magyar Solymász Egyesület tagjaivá.