Belépés az Egyesületbe

Ha be szeretnél lépni az Egyesületbe…
Amennyiben szeretnél a magyar solymászok közösségébe tartozni, tagja lenni a Magyar Solymász Egyesületnek, és élvezni az ezzel járó előnyöket, hivatalos formában is meg kell fogalmaznod a belépési szándékodat (e-mail –en, vagy postai úton eljuttatva az egyesülethez). Ezt a mindenkori MSE titkárhelyettesnél teheted meg, aki regisztrálja az adataidat főként az elérhetőségedet, hogy a jelentkezésedet követő legközelebbi közgyűlésre már kaphass meghívót. Ha eljössz a Közgyűlésre, meg fogunk kérni rá, hogy mond el néhány szóban, hogy miért szeretnél tagja lenni a Magyar Solymász Egyesületnek J. Ezt követően fog szavazni a jelen lévő tagság a tagjelölté történő felvételedről. Még a Közgyűlésen választunk Neked egy solymászmestert, aki a tagjelöltségi idő alatt irányít a solymásszá válás rögös útján, és gyakorlati tanácsokkal lát el Téged. A tagjelöltségi idő letelte után, kérheted a rendes taggá történő felvételedet, amelyről az ezt követő Közgyűlésen szavaz a tagság.
Státusz szerint az Egyesületben megkülönböztetünk Rendes, Pártoló és Örökös tagokat, továbbá a Rendes tagságot megelőző tagjelöltséget. A pártoló tagok éves tagdíja 6.000 Ft, szavazati joggal rendelkeznek és részt vehetnek minden egyesületi rendezvényen, ellenben nem kell szakmai vizsgákat tenniük, és ennek megfelelően tagjelölt időszakot sem kell tölteniük. A Rendes tagok a solymászok, akik vizsgákkal, szavazati joggal rendelkeznek, tagdíjat fizetnek (évente 20.000 Ft), és jogosultak az Egyesület minden rendezvényén részt venni, vadászhatnak az egyesület által szervezett vadászatokon (évi 10-12 alkalom) továbbá közülük kerülnek ki a tisztségviselők. Az Örökös tagok azokból a Rendes tagokból kerülnek ki, akik tettek annyit a solymászatért, hogy a közgyűlés (előzetes felterjesztés után) érdemesnek tartsa őket arra, hogy ezt a megtisztelő címet viselhessék. Az Örökös tagság mindenben megegyezik a Rendes tagsággal, de nem kell tagdíjat fizetniük.
A Rendes tagság előfeltétele a tagjelöltség. A tagjelölteknek két éve van arra, hogy teljesítsék a Rendes tagság kritériumait.

Ha szeretnél jelentkezni az Egyesületbe, a titkárhelyettesnek megadott levelezési címre kapsz majd meghívót a soros gyűlésre, ahol a közgyűlés dönt a tagjelöltté válásodról, illetve a segítségedre kijelölt mentor személyéről. Ekkor be kell fizetned 1000.-Ft
jelentkezési díjat, illetve 20 000,.Ft egyszeri belépési hozzájárulást. A tagjelöltség 2 éve alatt mentesülsz a tagdíj fizetése alól. Ezen időszak alatt le kell tenned az alább említett elméleti vizsgákat, illetve ezek sikeres abszolválása után egy tanmadárral gyakorlatban is bizonyítanod kell rátermettségedet. Ha minden kritériumnak megfeleltél, a második év végén esedékes közgyűlésen mestered ajánlása alapján szavaz a tagság a felvételedről.
Ha solymászmadarat szeretnél…
Mindenekelőtt a ragadozó madár tartást és a solymászatot külön kell választani!

A ragadozók tartása két forrásból oldható meg, ennek megfelelően kétféle tartást szabályozó rendelet az irányadó.

A zárt térben szaporított, magántulajdont képező madarak tartását a Washingtoni egyezmény és a 338/97-es EK rendelet, illetve a hozzá tartozó 865/2006-es végrehajtási rendelet szabályozza. Ennek értelmében ezeket a madarakat olyan egyedi jelöléssel kell ellátni (zárt gyűrű, mikrochip), mely jelölés nem távolítható el a madárról a jelölő vagy a madár sérülése nélkül. Továbbá rendelkeznie kell e madárnak egy a tenyésztő régiójához tartozó természetvédelmi hatóság által kiállított bizonylattal, mely a madár zárt téri tenyészetből való eredetét igazolja. Ez az Európai Uniós bizonylat, egy sárga A4-es méretű igazolólap. E két tárgyi feltétel teljesülése esetén az adott madár forgalomképes, és csupán pénz kérdése a beszerzés. Ezeknek a madaraknak a státuszváltozása bejelentés kötelezett. Ez azt jelenti, hogy a kelést, tulajdonosváltást, elvesztést, elhullást az érintett félnek a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felé be kell jelentenie. Az ilyen módon kapott vagy vásárolt madarat ennek megfelelően az eladó lejelenti, hogy elidegenítette, a vevő ugyanakkor lejelenti, hogy beszerezte. Ez a törvényes útja a zárt térben szaporított, a természetes populációval kapcsolatban nem álló ragadozó madarak beszerzésének és tartásának.

A természetes populációból származó ragadozó madarak egyedeinek beszerzését és tartását a mindenkori Természetvédelmi törvény és annak végrehajtó rendeletei szabályozzák, mivel Magyarországon minden vadonélő ragadozó madár védett vagy fokozottan védett. Ezek szerint ha természetből származó ragadozót akarsz (héját vagy karvalyt), akkor alapvetően meg kell felelned a védett állat tartásához szükséges kritériumoknak. Szakmai ismeretet kell igazolnod, fedhetetlenséget és megfelelő tartási körülményeket, továbbá le kell rónod az állam, illetve annak hivatala felé a megfelelő illetékeket, eljárási díjakat. Ezek konkrétan a következők:
• vadászvizsga
• elméleti solymászvizsga
• gyakorlati solymászvizsga
• természetvédelmi jogi vizsga
• Eljárási díj (rendeletben meghatározva csekken kell befizetni, jelenleg 10.600 Ft)
 
 
 Ezeknek a birtokában lehet az illetékes hatósághoz fordulni madárbeszerzés ügyében.

A beszerzési engedély birtokában lehet az engedélyben szereplő módon a madarat megszerezni, majd azt követően a hivatalhoz fordulni tartási engedélyért. Ezt a madarat is meg kell jelölni, mely jelölés a tartási engedélyben is említést kap, és mely jelölést a madárnak addig viselnie kell, amíg emberkézen van.
A tartási engedély szintén csak a madarak tartására jogosít fel, vadászatra nem.
Ha solymászni szeretnél…
Mindenek előtt tudnod kell, hogy törvény szerint ez egy vadászati mód, így vadászjegyet kell hozzá váltanod! Vadászjegyet az kaphat, aki leteszi a vadászvizsgát. Értelemszerűen jelen esetben ezt az általános vadászvizsgát solymászvizsgával (elméleti és gyakorlati) ki kell egészíteni. Az erre vonatkozó információkat (mikor, hol, stb.) a mindenkori titkártól szerezheted be.

A vadászjegy arra jogosít fel, hogy a vadászatra jogosult területén annak engedélyével vadászhass. Vadászjegy nélkül TILOS bármilyen vadászat.

A solymászat előfeltétele tehát egy a madár tartására vonatkozó engedély, illetve a ragadozó madarakkal történő vadászatra jogosító vadászjegy. E két dokumentum birtokában fordulhatsz egy-egy terület vadászatra jogosultjához repítési, vadászati kérelemmel. Ne felejtsd el, hogy a szabadon repülő ragadozó bármikor találhat magának megtámadható zsákmányállatot, így a gyakorló repítés is vadászatnak számít, melynek bonyolításához a terület vadászatra jogosultjának a hozzájárulása szükséges.