Gyászjelentés
2017
08.21

Szomorú hír, hogy három nappal ezelőtt elhunyt Bereczki István (1952-2017) solymásztársunk hosszan tartó, súlyos betegségben. 1974. március 30-tól volt tagja az MME Budapest II. Helyi Csoportnak, illetve az MME Ragadozómadár-védő és Solymász Szakosztálynak.
Temetése f. hó 23-án lesz 16 órai kezdettel Tiszadadán. A hamvait a Tiszába szórják.

Nyugodjon békében az ég ragadozó madarai körében!

Közgyűlési meghívó
2017
07.26

A Magyar Solymász Egyesületnek (továbbiakban: MSE, Főv. Törvényszék 01-02- 0007309 nyilvántartási szám) a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában lévő elnöke, Prágay István Csaba az egyesület Közgyűlését  2017. augusztus 26.-án 10.00 órára hívja össze, melyre szeretettel meghívja és elvárja az egyesület teljes tagságát.
Helyszín: Apostag, Dunamenti Kossuth Vt. Vadászháza. Madarat és kutyát a területre  behozni lehet!
Megközelíthető:
GPS: 46.8954058091,  18.9736247063,  parkolási lehetőség van.
Aki szállást is szeretne, az 08.13.-ig jelezze Molnár Mátyás fősolymásznak a 06 70 321 4216 számon.

Napirendi pontok:

1. Határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, elfogadása.
2. Napirendi pontok és a székhelyen kívül tartandó közgyűlés elfogadása.
3. Elnöki megnyitó és beszámoló (támogatások, pályázatok, rendezvények, beszámoló-tájékoztató).
4. Fősolymászi beszámoló (madárbeszerzések, vadászatok, egyéb).
5. Solymászmesteri beszámoló.
6. Fegyelmi és etikai bizottság beszámolója
7. Tag és tagjelölt felvétel.
8. Egyéb ügyek.

Az MSE Alapszabály 7.7 pontja értelmében a „Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak fele + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt, ugyanazon a napon, azaz a fent megjelölt napon, fél órával  későbbre összehívott időpontban a Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. „
Tehát a Közgyűlés határozatképtelensége esetén 30 perccel későbbre, a fent megjelölt napra és helyszínre, a fent kitűzött napirendi pontokban szereplő kérdésekben újra összehívom és elvárom az egyesület teljes tagságát.
Ebben az esetben a Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Mivel az egyesület már nem közhasznú, ezért a részvétel csak az egyesület tagságának, tagjelölteknek, pártoló tagoknak, tagjelölti kérelmet beadóknak, valamint a meghívott vendégeknek lehetséges.
Tisztelettel és solymászüdvözlettel, mindenkit elvárva:
                                                                                         Prágay István Csaba
Budapest, 2017. 07. 25.                                                                elnök


Sólyom Mustra
2017
07.26

A Magyar Solymász Egyesület 2017. augusztus 26.-án 12 órai kezdettel rendezi meg szokásos évi mustráját. A helyszín, Dunamenti Kossuth Vadásztársaság vadászháza (megegyezik a közgyűlés helyszínével). Az étkezésről és a repítési lehetőségről gondoskodunk.
Szállás lehetőség van, de a fősolymásznál be kell jelentkezni!
Az étkezést és a kulturált mennyiségű ital (sör, üdítő, ásványvíz, kávé) fogyasztását az egyesület fedezi, de a szállásköltségét mindenki maga rendezi.
Program: mindenki kötetlenül, fesztelenül érezze nagyon jól magát.
Ebéd: vadpörkölt, burgonya, kenyér, savanyúság, a végén kávé és süti. Vacsora: egyénileg
A rendezvényre minden tagtársunkat, tagjelöltünket, támogatónkat
és hozzátartozóikat szeretettel meghívjuk és elvárjuk.
 
2017. július. 25.                                                         Magyar Solymász Egyesület
                                                                                                vezetőség

Jogszabály módosítása
2016
12.30

A Kormány a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő jogszabály módosítás következtében 2017. január 1. napjától megváltozik a solymászati ügyintézésért felelős szervezeti egység elnevezése, az alábbiak szerint:
 
Pest Megyei Kormányhivatal,
Érdi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 
Az elérhetőségek változatlanok: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. ; zoldhatosag@pest.gov.hu; 1-478-4400
 
A solymászati ügyintézést 2017. január 2. napjától Molnár Eszter végzi (molnar.eszter@pest.gov.hu; 1-478-4504)
 
üdvözlettel:
 
Botlik Dávid
természetvédelmi szakügyintéző
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlik.david@pest.gov.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Solymászati ügyintézést érintő jogszabályi változások 2016.01.01. napjától
2016
01.05


 
A Magyar Közlöny 2015. december 28. napján megjelent 205. számában kihirdetésre került a Kormány 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 84. § - 86. § alapján 2016. 01. 01. napjától módosul a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 
Lényegi változás, hogy módosul a tartási, hasznosítási, bemutatási engedélykérelmek kötelező adattartalma. A megadni szükséges adatok a rendelet 6. számú mellékletében kerülnek megjelölésre. Fontos, hogy a kérelemnek a jövőbe mindenképpen a részét képezi egy nyilatkozat („Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt.) 78/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn”), melynek aláírása lényegében a speciális hatósági (erkölcsi) bizonyítványban foglaltaknak való megfelelést jelenti.
 
2016. 01. 01. napjától illetékköteles eljárások esetében az illeték átutalással is rendezhető. Ebben az esetben az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme, folyamatban lévő ügy esetén az ügyiratszám feltüntetése kötelező.
 
(Fentiek alapján elektronikus úton engedélykérelem kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben tartalmazza a nyilatkozat és a kérelem eredeti (scannelt) aláírását, valamint illetékes eljárás esetén az illeték lerovása átutalással történik.)
 
Továbbá, ismételten fel szeretném hívni a figyelmet az alábbiakra:
-  az igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték az eljárás lefolytatásának díja, független a döntés végeredményétől (engedélyzés/elutasítás), illetve a kérelmben szereplő egyedek/fajok számától. Tehát pl. egy új madár tartási engedélykérelme esetén a már tartási engedéllyel rendelkező madarak is bele kerülhetnek az új engedélybe.
-  a természetvédelmi engedély előzetes, elvi engedély, ezért madár átadásával járó engedélyezés esetén minden esetben előírásra kerül a visszajelzési kötelezettség, mindkét fél számára.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen, telefonszámon vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.