Felhívás
2021
06.22

Felhívjuk a Tisztelt Tagság figyelmét, hogy az előző felhívásban leírtakon kívül a solymászmadarakat szigorúan csak az engedélyek kézhezvétele után szabad átadni/átvenni. A tulajdonosváltozást az átadás-átvételt követő 30 napon belül be kell jelentenie az átadónak és az átvevőnek is. ( Lehetséges a közös nyilatkozat is mindkét fél aláírásával.) A nyilatkozat beadása ügyfélkapun, vagy postai úton lehetséges.
Üdvözlettel,
Vezetőség