Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások díjváltozásai
2015
12.01

Kedves Solymászok!
 
A 2015. december 2. napjától hatályos a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítása, mely alapján az alábbi változásokra szeretném felhívni a figyelmet:
 
  2015. december 2. napjáig 2015. december 2. napjától
számlaszám 10023002-00333489-00000000 10023002-00335728-00000000
tartásiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5000 Ft illeték
tenyésztésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5500 Ft igazgatási szolgáltatási díj
elidegenítésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed) 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed)
bemutatásiengedély-kérelem 5000 Ft illeték 5000 Ft illeték
behozataliengedély-kérelem 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
kiviteliengedély-kérelelm 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
befogásiengedély-kérelem 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
 
A változásokat a Magyar Közlöny 2015. november 24. napján megjelent 181. számában kihirdetésre került, a földművelésügyi miniszter 75/2015. (XI. 24.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról léptette életbe.
 
Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással kel rendezni, az illetéket a kérelemre felragasztott postai illetékbélyeggel kell leróni (A illeték átutalására várhatóan 2016. január 1. napjától lesz lehetőség).
Fentiek alapján jelenleg az illetékköteles kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi elérhetőségeken vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.