2022, január
H K Sz Cs P Sz V
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Közgyűlés
2018
03.26

                                       K ö z g y ű l é s i  M e g h  í v ó
 
A  Magyar Solymász Egyesületnek (továbbiakban: MSE, Főv. Törvényszék
01-02-0007309 nyilvántartási szám) a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásában
lévő elnöke, Prágay István Csaba az egyesület Közgyűlését  2018. április 07.- re,
10.00 órára hívja össze
, melyre szeretettel meghívja és elvárja az egyesület teljes tagságát.
Helyszín: 1149 BP.  Egressy út 36.  Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola.
Madarat és kutyát az intézménybe nem lehet behozni!
Megközelíthető:
1-es villamossal az Egressy út megállóig, onnan gyalog 5 perc séta. Parkolási lehetőség korlátozott számban az udvaron.
Napirendi pontok:
1. Határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető,
    két jegyzőkönyv hitelesítő és két szavazatszedő  megválasztása, elfogadása.
2. Napirendi pontok és a székhelyen kívül tartandó közgyűlés elfogadása.
3. Elnöki megnyitó és beszámoló (támogatások, pályázatok, rendezvények, pénzügyi terv, tagdíjak, beszámoló-tájékoztató).                       
4. Jelölő bizottság valamint szavazatszedő bizottság megválasztása.
5. Gazdasági beszámoló (2017-ben induló vagyon, bevételek, pályázati bevételek, kiadások).
6. Ellenőrző bizottság beszámolója.
7. Fősolymász jelentése (beszámolója).
8. Szakmai beszámoló ( vadászatok, madárigénylés, társadalmi munka,egyéb).
9. Gazdasági beszámolóról történő szavazás.
10. Molnár Mátyás Gergely fősolymász tisztségről való lemondása, új tisztségviselő megválasztása.
11. Pénztáros tisztségéről való lemondás.
12. Gazdasági vezető tisztségéről való lemondása.
13. Elnökhelyettesi tisztség rendezése (az Alapszabály 8.2.1 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás f./pontban foglaltakra figyelemmel), új elnökhelyettes választása.
14. Alapszabály Vezetőség átszervezése, vezetőségre vonatkozó rendelkezések módosítása javasolt (8.2 pontnál Vezetőség 5 tagból állna, 5 betölthető poszt  - elnök, elnökhelyettes, fősolymász, titkár, titkárhelyettes).
15. Alapszabály 3.5 pont második bekezdésében írt „Gazdasági Vezető  írásban..." rendelkezésnél a szövegrész Titkár -ra módosítása javasolt.
16. Alapszabály 10 pontban foglalt „Fegyelmi bizottság" módosítása Fegyelmi és etikai bizottsággá.
17. Alapszabály 10 pontban 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 pontokban  „Fegyelmi  bizottság” szövegrész kiegészítése javasolt  Fegyelmi és etikai bizottsággá.
18. Alapszabály 10.2 pontjában  „Fegyelmi szabályzat” szövegrész kiegészítése javasolt, módosul Etikai szabályzattal.
19. Fegyelmi és etikai bizottsági tisztségviselő 1 választása.
20  Fegyelmi és etikai bizottsági tisztségviselő 2 választása.
21. Fegyelmi és etikai bizottsági tisztségviselő 3 választása.
22. Fegyelmi és etikai bizottsági póttag választása.
23. Ellenőrző Bizottságra vonatkozó rendelkezések módosítása (tekintettel arra, hogy a PTK vonatkozó rendelkezése szerint 100 tagnál írja elő  az ellenőrző bizottságot, jelenlegi tagság  ezt nem éri el). 
24. Az Egyesület szervezetének (Alapszabály 6.1 pont, 7.2 pont) módosítása az Ellenőrző bizottságra figyelemmel.
25.Alapszabály 9.7 pont módosítása, „Ellenőrző bizottság” rendelkezés módosítása javasolt Fegyelmi és etikai bizottságra.
26. Alapszabály 9.8  és 9.9 pont módosítása  „Ellenőrző bizottság”  szövegrész módosítása javasolt Fegyelmi és etikai bizottsággá.
27. Az Alapszabály 5.7 pontjára felhívom a szíves tagság figyelmét és kérem annak haladéktalanul tegyenek eleget: „ az egyesület minden tagja köteles a lakcímét, e-mail címét, annak megváltozását követő 8 napon belül a vezetőségnek írásban bejelenteni".
28. Alapszabály 13.3 pont utolsó mondatának módosulása „A költségvetési beszámoló 3 vezetőségi tag – elnök kivételével - véleményével terjeszthető a Közgyűlés elé” rendelkezéssel.
29. Alapszabály 14. pont módosítása javasolt az Ellenőrző bizottság és a Fegyelmi bizottságra tekintettel.
30. Tagfelvétel.
31. Tagjelölt felvétel.
32. Egyéb ügyek.
33. Alapszabály fenti napirendi és határozati pontokban foglaltaknak megfelelő módosítása, elfogadása.
 
Az MSE Alapszabály 7.7 pontja értelmében a „Közgyűlés határozatképes,
ha a szavazásra jogosultak fele + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt
határozatképes, az emiatt, ugyanazon a napon, azaz a fent megjelölt napon,
fél órával  későbbre összehívott időpontban a Közgyűlés az eredeti napirendben
szereplő kérdésekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes."
Tehát a Közgyűlés határozatképtelensége esetén 30 perccel későbbre,
a fent megjelölt napra és helyszínre, a fent kitűzött napirendi pontokban
szereplő kérdésekben újra összehívom és elvárom az egyesület teljes tagságát.
Ebben az esetben a Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Mivel az egyesület már nem közhasznú, ezért a részvétel csak az egyesület
tagságának, tagjelölteknek, pártoló tagoknak, tagjelölti kérelmet beadóknak,
valamint a meghívott vendégeknek lehetséges.
 
Tisztelettel és solymászüdvözlettel, mindenkit elvárva:
                                                                                                    Prágay István Csaba
Budapest, 2018. 03.22.                                                                      elnök