Solymászati ügyintézést érintő jogszabályi változások 2016.01.01. napjától
2016
01.05


 
A Magyar Közlöny 2015. december 28. napján megjelent 205. számában kihirdetésre került a Kormány 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelete a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról 84. § - 86. § alapján 2016. 01. 01. napjától módosul a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 
Lényegi változás, hogy módosul a tartási, hasznosítási, bemutatási engedélykérelmek kötelező adattartalma. A megadni szükséges adatok a rendelet 6. számú mellékletében kerülnek megjelölésre. Fontos, hogy a kérelemnek a jövőbe mindenképpen a részét képezi egy nyilatkozat („Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá velem szemben a Tvt.) 78/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn”), melynek aláírása lényegében a speciális hatósági (erkölcsi) bizonyítványban foglaltaknak való megfelelést jelenti.
 
2016. 01. 01. napjától illetékköteles eljárások esetében az illeték átutalással is rendezhető. Ebben az esetben az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme, folyamatban lévő ügy esetén az ügyiratszám feltüntetése kötelező.
 
(Fentiek alapján elektronikus úton engedélykérelem kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben tartalmazza a nyilatkozat és a kérelem eredeti (scannelt) aláírását, valamint illetékes eljárás esetén az illeték lerovása átutalással történik.)
 
Továbbá, ismételten fel szeretném hívni a figyelmet az alábbiakra:
-  az igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték az eljárás lefolytatásának díja, független a döntés végeredményétől (engedélyzés/elutasítás), illetve a kérelmben szereplő egyedek/fajok számától. Tehát pl. egy új madár tartási engedélykérelme esetén a már tartási engedéllyel rendelkező madarak is bele kerülhetnek az új engedélybe.
-  a természetvédelmi engedély előzetes, elvi engedély, ezért madár átadásával járó engedélyezés esetén minden esetben előírásra kerül a visszajelzési kötelezettség, mindkét fél számára.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi e-mail címen, telefonszámon vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások díjváltozásai
2015
12.01

Kedves Solymászok!
 
A 2015. december 2. napjától hatályos a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítása, mely alapján az alábbi változásokra szeretném felhívni a figyelmet:
 
  2015. december 2. napjáig 2015. december 2. napjától
számlaszám 10023002-00333489-00000000 10023002-00335728-00000000
tartásiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5000 Ft illeték
tenyésztésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5500 Ft igazgatási szolgáltatási díj
elidegenítésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed) 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed)
bemutatásiengedély-kérelem 5000 Ft illeték 5000 Ft illeték
behozataliengedély-kérelem 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
kiviteliengedély-kérelelm 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
befogásiengedély-kérelem 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
 
A változásokat a Magyar Közlöny 2015. november 24. napján megjelent 181. számában kihirdetésre került, a földművelésügyi miniszter 75/2015. (XI. 24.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról léptette életbe.
 
Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással kel rendezni, az illetéket a kérelemre felragasztott postai illetékbélyeggel kell leróni (A illeték átutalására várhatóan 2016. január 1. napjától lesz lehetőség).
Fentiek alapján jelenleg az illetékköteles kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi elérhetőségeken vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Állatorvos
2015
06.22

Tisztelt Solymásztársak, Dr. Berkényi Tamás vad- és ragadozómadár gyógyításban nagy gyakorlattal rendelkező állatorvos szívesen áll rendelkezésünkre Sukorón. 
                 Telefon: 06 30 946 4991

Vadászati jogszabályok változtatása
2015
05.30

Tisztelt Solymásztársak,

az előző vezetőség által 2011.-ben beadott, a vadászati jogszabályok változtatásáról szóló  javaslatát feltöltöttük az egyesületi dokumentumok- levelezések rovatba.
Várjuk a véleményeiteket a vezetőség elérhetőségein.

Üdvözlettel,
Vezetőség
« 1 2 3 »