Tájékoztatás
2015
05.22

 Tisztelt Solymásztársak,

a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya a következő fontos változtatásokról tájékoztatott minket:
 
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján „akinek a tanácsi rendelet A mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (a továbbiakban együtt: bejelentés köteles példány) van a birtokában, köteles annak megszerzését, tartását, az ország területére történő behozatalát és az ország területéről történő kivitelét, elidegenítését, elhullását, megsemmisülését, tartási helyének megváltoztatását, megjelölését, újrajelölését, valamint szaporulatát bejelenteni”.
A 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján „a bejelentést - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a megszerzéstől, az ország területére történő behozataltól, az ország területéről történő kiviteltől, az elidegenítéstől, az elhullástól, a megsemmisüléstől, a szaporulat létrejöttétől, illetve a tartási hely megváltoztatásától, a megjelöléstől, újrajelöléstől számított 30 napon belül kell megtenni.
 
Fenti jogszabályi kötelezettség a solymászati engedélyek rendelkező részébe előírásként, indokolás részébe magyarázatként belekerült. A bejelentést az engedélyre hivatkozva, írásban, vagy elektronikusan a kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu címre kell megtenni.
 
Amennyiben engedélyköteles cselekményhez kötődik a változás bejelentése (elidegenítés, ország területéről történő kivitel, új solymászmadár átvétele, behozatala, szaporulat bejelentése, tartási hely tartós megváltoztatása), a cselekmény csak előzetesen megkért, érvényes engedély birtokában történhet (a bejelentésben megadott dátumnak az engedély hatályán belüli dátumnak kell lennie).
 
Fontos változás továbbá, hogy az új típusú, kétnyelvű EU bizonylatok 2014 szeptemberi bevezetésével lehetőség nyílt a vadon befogott solymászmadarak részére is EU bizonylatot igényelni a Földművelésügyi Minisztériumtól. A vad eredetű solymászmadarak részére kiállításra kerülő EU bizonylat elidegenítési korlátozással kerül kiállításra, azonban a bizonylat az EU-n belül általánosan elfogadott igazolás a jogszerű megszerzés igazolásához. (Természetesen a magyar nyelvű tartási engedély továbbra is CITES bizonylatnak minősül a hatályos Magyar jogszabályok szerint).
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4400
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 

Tájékoztatás
2015
04.07

Tisztelt Solymásztársak,

az alábbi tájékoztatást kaptuk a Pest Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi Osztályától. Kérjük a tájékoztatásban foglaltak betartását:

"A kormányhivatali integráció következtében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja 2015. április 1. napjától a Pest Megyei Kormányhivatal.
Elérhetőségünk továbbra is: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12., illetve jelenleg még tudunk fogadni e-maileket a kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu címen is. (ennek változását is igyekszem majd jelezni).
A jogszabályok a fentieknek megfelelően módosultak, és a solymászattal kapcsolatosan eljáró hatóságként a „természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal”-t jelölik meg.
Fontos, hogy a Felügyelőség számlaszáma megszűnt, amennyiben valakinél még van régi sárga csekk, már ne használja. Az eljárási díjakat a Pest Megyei Kormányhivatal alábbi számlaszámára kell átutalással befizetni: 10023002-00333489-00000000
Mivel a központi számlára nincs az ügyintézőknek rálátása, ezért minden esetben csatolni kell a kérelemhez a sikeres átutalás igazolását."

Részletes tájékoztatás

Solymászüdvözlettel
MSE vezetőség

« 1 2 3 »