Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások díjváltozásai
2015
12.01

Kedves Solymászok!
 
A 2015. december 2. napjától hatályos a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítása, mely alapján az alábbi változásokra szeretném felhívni a figyelmet:
 
  2015. december 2. napjáig 2015. december 2. napjától
számlaszám 10023002-00333489-00000000 10023002-00335728-00000000
tartásiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5000 Ft illeték
tenyésztésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj 5500 Ft igazgatási szolgáltatási díj
elidegenítésiengedély-kérelem 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed) 10 600 Ft igazgatási szolgáltatási díj (1-10 egyed)
bemutatásiengedély-kérelem 5000 Ft illeték 5000 Ft illeték
behozataliengedély-kérelem 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
kiviteliengedély-kérelelm 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
befogásiengedély-kérelem 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
 
A változásokat a Magyar Közlöny 2015. november 24. napján megjelent 181. számában kihirdetésre került, a földművelésügyi miniszter 75/2015. (XI. 24.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról léptette életbe.
 
Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással kel rendezni, az illetéket a kérelemre felragasztott postai illetékbélyeggel kell leróni (A illeték átutalására várhatóan 2016. január 1. napjától lesz lehetőség).
Fentiek alapján jelenleg az illetékköteles kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, az alábbi elérhetőségeken vagyok elérhető:
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4433
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
cimer2Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Természetvédelmi Osztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Állatorvos
2015
06.22

Tisztelt Solymásztársak, Dr. Berkényi Tamás vad- és ragadozómadár gyógyításban nagy gyakorlattal rendelkező állatorvos szívesen áll rendelkezésünkre Sukorón. 
                 Telefon: 06 30 946 4991

Vadászati jogszabályok változtatása
2015
05.30

Tisztelt Solymásztársak,

az előző vezetőség által 2011.-ben beadott, a vadászati jogszabályok változtatásáról szóló  javaslatát feltöltöttük az egyesületi dokumentumok- levelezések rovatba.
Várjuk a véleményeiteket a vezetőség elérhetőségein.

Üdvözlettel,
Vezetőség

Tájékoztatás
2015
05.22

 Tisztelt Solymásztársak,

a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya a következő fontos változtatásokról tájékoztatott minket:
 
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján „akinek a tanácsi rendelet A mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (a továbbiakban együtt: bejelentés köteles példány) van a birtokában, köteles annak megszerzését, tartását, az ország területére történő behozatalát és az ország területéről történő kivitelét, elidegenítését, elhullását, megsemmisülését, tartási helyének megváltoztatását, megjelölését, újrajelölését, valamint szaporulatát bejelenteni”.
A 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján „a bejelentést - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a megszerzéstől, az ország területére történő behozataltól, az ország területéről történő kiviteltől, az elidegenítéstől, az elhullástól, a megsemmisüléstől, a szaporulat létrejöttétől, illetve a tartási hely megváltoztatásától, a megjelöléstől, újrajelöléstől számított 30 napon belül kell megtenni.
 
Fenti jogszabályi kötelezettség a solymászati engedélyek rendelkező részébe előírásként, indokolás részébe magyarázatként belekerült. A bejelentést az engedélyre hivatkozva, írásban, vagy elektronikusan a kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu címre kell megtenni.
 
Amennyiben engedélyköteles cselekményhez kötődik a változás bejelentése (elidegenítés, ország területéről történő kivitel, új solymászmadár átvétele, behozatala, szaporulat bejelentése, tartási hely tartós megváltoztatása), a cselekmény csak előzetesen megkért, érvényes engedély birtokában történhet (a bejelentésben megadott dátumnak az engedély hatályán belüli dátumnak kell lennie).
 
Fontos változás továbbá, hogy az új típusú, kétnyelvű EU bizonylatok 2014 szeptemberi bevezetésével lehetőség nyílt a vadon befogott solymászmadarak részére is EU bizonylatot igényelni a Földművelésügyi Minisztériumtól. A vad eredetű solymászmadarak részére kiállításra kerülő EU bizonylat elidegenítési korlátozással kerül kiállításra, azonban a bizonylat az EU-n belül általánosan elfogadott igazolás a jogszerű megszerzés igazolásához. (Természetesen a magyar nyelvű tartási engedély továbbra is CITES bizonylatnak minősül a hatályos Magyar jogszabályok szerint).
 
Botlik Dávid
ügyintéző referens
 
Telefon: +36 1 478 4400
botlikd@kdvktvf.kvvm.hu
 
« 1 2 3 4 »