Solymász természetvédelmi vizsga
2016
05.31

A Földművelésügyi Minisztérium közleménye
a 2016. június 9-i solymászat természetvédelmi vizsga lebonyolításáról
 
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján a következőket közöljük:
1. A 2016. évi solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgát június 9-re tűzzük ki.
2. A solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsga elméleti ragadozómadárfaj-ismeretből, természetvédelmi jogi ismeretből, valamint egészség- és balesetvédelemből áll.
3. A vizsgabizottság a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékleteiben foglalt követelményrendszer szerint kéri számon a solymász természetvédelmi vizsga tananyagát.
4. A vizsgákra való felkészülést a Minisztérium által elektronikus úton közzétett tananyag segíti (http://www.termeszetvedelem.hu/vizsgak). A solymászatra illetve az ezen tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzésére vonatkozó jogszabályi változások miatt a fenti tananyagon túlmenően a természetvédelmi jogi vizsgához a szakterületi jogszabályok megfelelő részeinek ismerete is szükséges.
5. A vizsgákra a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályán postai úton (1055 Budapest, Kossuth tér 11.), vagy az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni: gabor.gergo.nagy@fm.gov.hu. Itt elvégzik a jelentkező vizsganapra sorolását és visszaigazolják az elfogadott jelentkezést. A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, e-mail cím és telefonszám. A jelentkezési határidő (egyúttal az adatok leadási határideje is): június 2. csütörtök 12:00.
6. A vizsga díja 3 000 Ft, amelyet a Földművelésügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01494549-00000000 számú számlájára kell befizetni. A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, továbbá: solymász természetvédelmi vizsga díja. A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség!
7. Vizsgára az a személy bocsátható, aki eleget tesz a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt feltételeknek.
8. A solymász természetvédelmi vizsga helyszíne: Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth tér 11.). Kezdési időpontja: 9 óra.
9. A Minisztérium fenntartja a helyszínváltoztatás jogát, ilyen esetben a vizsgázókat erről előzetesen értesíti.
 
Általános tudnivalók a solymász természetvédelmi vagy gyűrűzővizsgára jelentkezéshez:
 
A jelentkezéshez az alábbi adatokat kell megadni: név, vizsga típusa (madárgyűrűző vizsgánál az érintett madárcsoport is), postai cím, születési dátum, édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma. A kapcsolattartást segíti, ha a jelentkező e-mail címet és/vagy telefonszámot is megad.

A solymász természetvédelmi vizsga menete:

A vizsgán az vehet részt, aki előzetesen regisztrált a vizsgára és erről visszajelzést is kapott, továbbá befizette a vizsgadíj összegét (3000 HUF) a Földművelésügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01494549-000000000 számú számlájára, és ezt (rózsaszín) csekkszelvénnyel vagy átutalási bizonylattal igazolni tudja. A vizsgadíj befizetése során minden esetben fel kell tüntetni: MÁK Központi Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla, továbbá: solymász természetvédelmi vizsga díja. A csekkszelvény másolatát vagy a bizonylatot  a jelentkezési határidő végéig kérjük szkennelve elküldeni az alábbi e-mail címre:gabor.gergo.nagy@fm.gov.hu. Ennek hiányában a vizsgán nem lehet részt venni. A vizsgadíj befizetésére a vizsga helyszínén nincs lehetőség! A vizsgán való részvételnek nem feltétele a vadász- és solymász vadászvizsga megléte, a sikeres vizsgázók számára azonban csak ezek letétele, és az ezt igazoló (akár szkennelt) másolat beküldése után postázzuk a bizonyítványt.

A vizsga kizárólag szóbeli részből áll, tételsorból kell egy-egy tételt húzni mindhárom témakörből (ragadozómadár-fajismeret, természetvédelmi jog, egészség- és balesetvédelem - ez utóbbi témakörből nem kell a vizsgát teljesítenie annak, aki már gyűrűzővizsgával rendelkezik). A vizsgabizottság rövid (akár írásbeli) felkészülést biztosít, majd szóban kell beszámolni a kihúzott tétel ismeretanyagából. Mindhárom témakörből megfelelő szinten kell teljesíteni ahhoz, hogy a vizsgabizottság kiállítsa a bizonyítványt. Az FM a vizsga után iktatja, és hivatalos pecséttel látja el a dokumentumot, majd ezután postázza a sikeres vizsgázóknak, a vadász- illetve solymász vadászvizsgáról szóló bizonyítványok bemutatását követően.

A vizsga helyszíne a Földművelésügyi Minisztérium épülete (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.), kezdési időpontja 9 óra. A helyszín megközelíthető 2-es metróval.